รายละเอียดการจัดส่ง

01 พ.ค. 2561 Posted by 24 Lawbook

 

 

  • ในการจัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการจัดส่งแล้ว ทางเราจะแจ้ง เลขที่พัสดุในการจัดส่งสินค้า กลับไปให้ท่านทราบ ทางอีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้ ภายในวันที่จัดส่ง เพื่อให้ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าในครั้งนั้นๆ ได้
  • สำหรับการจัดส่งแบบลงทะเบียน และแบบ ems ใน 2 กรณีนี้ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งทางเว็บไซด์ของไปรษณีย์ไทยได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx 
  • สำหรับการจัดส่งโดยขนส่งเอกชน NiM Express กรณีนี้ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งทางเว็บไซด์ของ NiM Express ได้ที่ https://www.nimexpress.com/web/p/tracking.com