วิธีการสั่งซื้อ

22 ก.ย. 2562 Posted by 24 Lawbook

 

ขั้นตอนที่ 1  เลือกรายการหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อ คลิกช่อง "สั่งซื้อ" ตามรูปภาพ

 

ขั้นตอนที่ 2  จัดการสินค้าในตะกร้าสินค้า  ท่านสามารถสั่งรายการหนังสือรายการอื่นเพิ่ม หรือเพิ่มจำนวนรายการหนังสือที่สั่งซื้อไว้แล้ว หรือลบรายการหนังสือที่ได้สั่งซื้อไว้ ก็ได้ 

เมื่อได้รายการหนังสือที่ต้องการแล้ว ให้คลิกช่อง "สั่งซื้อ" ตามรูปภาพ

 

ขั้นตอนที่ 3  กรอกชื่อที่อยู่ที่ให้จัดส่งสินค้า พร้อมอีเมล  และเลือกวิธีการในการจัดส่ง หลังจากนั้นให้คลิกช่อง "ต่อไป"  ตามรูปภาพ

 

ขั้นตอนที่ 4  ตรวจสอบรายการการสั่งซื้อทั้งหมด หากถูกต้องแล้ว ให้คลิกช่อง "ยืนยันการสั่งซื้อ"  และ "ตกลง" ตามรูปภาพ ตามลำดับ

 

 

ขั้นตอนที่ 5  จดบันทึกเลขที่ใบสั่งซื้อ และยอดเงินที่ต้องชำระ ตามรูปภาพ

 

ขั้นตอนที่ 6  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามเลขที่บัญชีในช่อง "เลขที่บัญชี"  ในแทบด้านบนของเว็บไซต์

 

ขั้นตอนที่ 7  หลังจากโอนเงินแล้ว ให้แจ้งการชำระเงิน โดยคลิกช่อง "แจ้งชำระเงิน" ด้านบนสุดของเว็บไซต์ ตามรูปภาพ

 

หลังจากนั้น ให้กรอกรายละเอียดการชำระเงินทั้งหมด พร้อมด้วยเลขที่ใบสั่งซื้อ แล้วคลิกช่อง "แจ้งการชำระ"  ตามรูปภาพ 

 

 

ปล. เมื่อท่านได้ทำการแจ้งการชำระเงินแล้ว ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนในการสั่งซื้อ 

ทางเราจะทำการจัดส่งสินค้าไปให้ ตามที่อยู่ที่ท่านได้กรอกรายละเอียดไว้ พร้อมทั้งจะแจ้ง เลขที่พัสดุในการจัดส่งสินค้า ให้ท่านทราบทางอีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้ด้วย