คลังหนังสือกฎหมาย - สถิติ CHIC CHIC พิชิตเนติฯ (C&K GANGSTER)