กฎหมายระหว่างประเทศ (ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์)

15 พ.ค. 2558[ 1,568 views ] สินค้า/รีวิว โดย 24 Lawbook

หมายเลขสินค้า : 00562
ราคา : 650
ลดเหลือ : 618 บาท
order

Sorry!!

ขออภัย สินค้าหมดชั่วคราว

สั่งซื้อ
rating 4.0 rating 4.0

ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม : ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์
สำนักพิมพ์ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ISBN : 978-616-269-354-0
ครั้งที่พิมพ์ : 4
ปีที่พิมพ์ : มี.ค. 58
จำนวนหน้า : 764 หน้า
ขนาด : ปกติ
ปก : อ่อน

Out of Stock กฎหมายระหว่างประเทศ  ศาสตราจารย์ ดร จตุรนต์ ถิระวัฒน์
กฎหมายระหว่างประเทศ (ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์)
 
 

เนื้อหาโดยย่อ

มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ภาคใหญ่ๆ ได้แก่

1. กฎหมายระหว่างประเทศและที่มาแห่งกฎหมาย

2. ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศและเขตอำนาจ

3. กฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

4. กฎหมายที่ใช้บังคับกับอาณาบริเวณต่างๆ