กฎหมายว่าด้วยความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม (อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์)

21 เมย. 2558[ 965 views ] สินค้า/รีวิว โดย 24 Lawbook

หมายเลขสินค้า : 00364
ราคา : 550
ลดเหลือ : 523 บาท
order
rating 4.0 rating 4.0

ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม : อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ISBN : 978-974-03-2900-8
ครั้งที่พิมพ์ : 2
ปีที่พิมพ์ : 56
จำนวนหน้า : 578 หน้า
ขนาด : ปกติ
ปก : อ่อน

กฎหมายว่าด้วยความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม  อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
กฎหมายว่าด้วยความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม (อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์)
 
 

เนื้อหาโดยย่อ

มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 บท ได้แก่

1. แนวคิดและหลักการพื้นฐานของกฎหมายสิ่งแวดล้อม

2. ข้อพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม

3. หลักเกณฑ์ว่าด้วยความรับผิดทางสิ่งแวดล้อม

4. กฎหมายลักษณะละเมิดกับการคุ้มครองความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมในแบบดั้งเดิม

5. ความรับผิดทางแพ่งในความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมตามหลักกฎหมายลักษณะละเมิดในปัจจุบัน

6. การชดเชยและเยียวยาความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม

7. มาตรการทางการเงินเพื่อการชดเชยและเยียวยาความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม

8. การระงับข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อม

9. พัฒนาการของกฎหมายไทยว่าด้วยความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม