กฎหมายสิ่งแวดล้อม (ศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต)

21 เมย. 2558[ 1,590 views ] สินค้า/รีวิว โดย 24 Lawbook

หมายเลขสินค้า : 00362
ราคา : 550
ลดเหลือ : 523 บาท
order

Sorry!!

ขออภัย สินค้าหมดชั่วคราว

สั่งซื้อ
rating 4.0 rating 4.0

ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม : ศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต
สำนักพิมพ์ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ISBN : 978-616-269-260-4
ครั้งที่พิมพ์ : 3
ปีที่พิมพ์ : มี.ค. 57
จำนวนหน้า : 638 หน้า
ขนาด : ปกติ
ปก : อ่อน

Out of Stock กฎหมายสิ่งแวดล้อม  ศาสตราจารย์ ดร อำนาจ วงศ์บัณฑิต
กฎหมายสิ่งแวดล้อม (ศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต)
 
 

เนื้อหาโดยย่อ

มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 บท ได้แก่

1. ความทั่วไป

2. นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

3. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4. มลพิษทางน้ำ

5. มลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน

6. มูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย

7. วัตถุอันตราย

8. มาตรการเสริมในการป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

9. ความรับผิดทางแพ่ง

10. องค์กรและเจ้าหน้าที่ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม