กฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณาธิป ทองรวีวงศ์)

20 ส.ค. 2558[ 646 views ] สินค้า/รีวิว โดย 24 Lawbook

หมายเลขสินค้า : 00747
ราคา : 400
ลดเหลือ : 360 บาท
order
rating 4.0 rating 4.0

ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณาธิป ทองรวีวงศ์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์นิติธรรม
ISBN : 978-974-203-557-0
ครั้งที่พิมพ์ : 1
ปีที่พิมพ์ : ก.ย. 55
จำนวนหน้า : 506 หน้า
ขนาด : 7*10 นิ้ว (B5)
ปก : อ่อน

กฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณาธิป ทองรวีวงศ์
กฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณาธิป ทองรวีวงศ์)
 
 

เนื้อหาโดยย่อ

มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 16 บท 

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน

2. กฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน

3. สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว และเสรีภาพของสื่อมวลชน

4. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับการสื่อสารมวลชน

5. กฎหมายอาญากับการสื่อสารมวลชน

6. เสรีภาพของสื่อมวลชนกับสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลสาธารณะ

7. การสื่อสารมวลชนกับกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร

8. กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญากับการสื่อสารมวลชน

9. การสื่อสารมวลชนกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

10. กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณา

11. กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์

12. กฎหมายเกี่ยวกับสื่อวิทยุโทรทัศน์

13. กฎหมายเกี่ยวกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

14. กฎหมายเกี่ยวกับสื่อภาพยนตร์และวีดีทัศน์

15. กฎหมายเกี่ยวกับวิทยุคมนาคม

16. จริยธรรมทางวิชาชีพสื่อสารมวลชน

 

...กำหลังโหลด Comments...