กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (รองศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์)

21 เมย. 2558[ 1,128 views ] สินค้า/รีวิว โดย 24 Lawbook

หมายเลขสินค้า : 00363
ราคา : 480
ลดเหลือ : 456 บาท
order

Sorry!!

ขออภัย สินค้าหมดชั่วคราว

สั่งซื้อ
rating 4.0 rating 4.0

ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม : รองศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
สำนักพิมพ์ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ISBN : 978-616-269-198-0
ครั้งที่พิมพ์ : 4
ปีที่พิมพ์ : ก.ค. 56
จำนวนหน้า : 540 หน้า
ขนาด : ปกติ
ปก : อ่อน

Out of Stock กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  รองศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (รองศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์)
 
 

เนื้อหาโดยย่อ

มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 14 บท ได้แก่

1. บททั่วไป

2. สิทธิและหน้าที่ของประชาชนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. องค์กรเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4. นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

6. การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

7. การควบคุมมลพิษ

8. มลพิษทางอากาศ

9. มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน

10. มลพิษทางน้ำ

11. มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

12. มลพิษอื่นและของเสียอันตราย

13. มาตรการสนับสนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

14. การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม