ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม)

19 มิ.ย. 2558[ 1,156 views ] สินค้า/รีวิว โดย 24 Lawbook

หมายเลขสินค้า : 00617
ราคา : 230
ลดเหลือ : 219 บาท
order
rating 4.0 rating 4.0

ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม : รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม
สำนักพิมพ์ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ISBN : 978-616-269-3120
ครั้งที่พิมพ์ : 9
ปีที่พิมพ์ : ส.ค. 57
จำนวนหน้า : 276 หน้า
ขนาด : ปกติ
ปก : อ่อน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย  รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม)
 
 

เนื้อหาโดยย่อ

มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 บท ได้แก่

1. ความหมายและความสำคัญของกฎหมาย

2. ลักษณะของกฎหมายและวิวัฒนาการของกฎหมายในระบบต่างๆ

3. ที่มาของกฎหมาย ประเภท และศักดิ์ของกฎหมาย สิทธิและหน้าที่ 

4. บุคคล

5. นิติกรรมสัญญา

6. ครอบครัว

7. ละเมิด

8. กฎหมายอาญา 

9. กฎหมายลักษณะทรัพย์และทรัพย์สิน

10. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

...กำหลังโหลด Comments...