คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน (รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์)

01 เมย. 2558[ 2,256 views ] สินค้า/รีวิว โดย 24 Lawbook

หมายเลขสินค้า : 00169
ราคา : 220
ลดเหลือ : 209 บาท
order

Sorry!!

ขออภัย สินค้าหมดชั่วคราว

สั่งซื้อ
rating 4.0 rating 4.0

ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม : รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
สำนักพิมพ์ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ISBN : 9 789744 667663
ครั้งที่พิมพ์ : 2
ปีที่พิมพ์ : ก.ย. 57
จำนวนหน้า : 324 หน้า
ขนาด : ปกติ
ปก : อ่อน

Out of Stock คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน  รองศาสตราจารย์ ดร วรเจตน์ ภาคีรัตน์
คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน (รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์)
 
 

เนื้อหาโดยย่อ

มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 19 บท ได้แก่

1. คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชนกับวิชาการทางนิติศาสตร์

2. วิวัฒนาการของรัฐ

3. องค์ประกอบของรัฐ

4. การเกิดขึ้นและการดับสูญของรัฐ

5. ลักษณะทางกฎหมายของรัฐ

6. วัตถุประสงค์ ความชอบธรรม และภารกิจของรัฐ

7. การปฏิวัติ การรัฐประหาร และการต่อต้านอำนาจรัฐ

8. รูปแบบของรัฐและรูปแบบการปกครอง

9. องค์กรของรัฐ

10. รัฐกับการแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน

11. บ่อเกิดของกฎหมาย

12. การแบ่งแยกสาขาและลักษณะของกฎหมายมหาชน

13. หลักนิติรัฐ

14. หลักนิติธรรมและข้อพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักนิติรัฐ

15. หลักประชาธิปไตย

16. สิทธิมนุษยชนและสิทธิทางรัฐธรรมนูญ

17. การกระทำของรัฐ

18. รัฐสถานการณ์ฉุกเฉิน

19. การใช้และการตีความกฎหมาย : พิเคราะห์ในทางกฎหมายมหาชน

 

...กำหลังโหลด Comments...