คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจโดยการอนุญาโตตุลาการ (ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์)

21 เมย. 2558[ 908 views ] สินค้า/รีวิว โดย 24 Lawbook

หมายเลขสินค้า : 00345
ราคา : 380 บาท
order
rating 4.0 rating 4.0

ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม : ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ISBN : 978-6-16-739835-8
ครั้งที่พิมพ์ : 3
ปีที่พิมพ์ : ก.พ. 54
จำนวนหน้า : 370 หน้า
ขนาด : ปกติ
ปก : อ่อน

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจโดยการอนุญาโตตุลาการ  ศ ดร เสาวนีย์ อัศวโรจน์
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจโดยการอนุญาโตตุลาการ (ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์)
 
 

เนื้อหาโดยย่อ

มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 บท ได้แก่

1. ลักษณะของข้อพิพาททางธุรกิจและวิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ

2. การอนุญาโตตุลาการข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ในประเทศไทย

3. การอนุญาโตตุลาการข้อพิพาททางการลงทุน

...กำหลังโหลด Comments...