คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1 (ดร. เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์)

18 เมย. 2558[ 7,136 views ] สินค้า/รีวิว โดย 24 Lawbook

หมายเลขสินค้า : 00269
ราคา : 490
ลดเหลือ : 441 บาท
order
rating 5.0 rating 5.0

ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม : ดร. เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
ISBN : 978-974-06-8167-0
ครั้งที่พิมพ์ : 10
ปีที่พิมพ์ : ก.พ. 58
จำนวนหน้า : 1,000 หน้า
ขนาด : ปกติ
ปก : อ่อน

คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1  ดร  เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1 (ดร. เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์)
 
 

เนื้อหาโดยย่อ

มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 16 บท ได้แก่

1. ลักษณะของกฎหมายอาญา

2. การใช้กฎหมายอาญาย้อนหลังเพื่อเป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิด

3. ขอบเขตการใช้กฎหมายอาญา

4. ประเภทของความผิดอาญา

5. โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา

6. โครงสร้างข้อ 1 การกระทำครบ "องค์ประกอบ" ที่กฎหมายบัญญัติ

7. โครงสร้างข้อ 2 การกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด

8. โครงสร้างข้อ 3 การกระทำนั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ

9. เหตุลดโทษ

10. การพยายามกระทำความผิด

11. ผู้เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

12. การกระทำกรรมเดียว หรือหลายกรรมต่างกัน

13. โทษ

14. วิธีการเพื่อความปลอดภัย

15. อายุความ

16. การใช้บทบัญญัติในภาค 1 แก่ความผิดตามกฎหมายอื่น และบทบัญญัติทั่วไปที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ