คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนี้ : บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (รศ. ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์)

17 ส.ค. 2559[ 911 views ] สินค้า/รีวิว โดย 24 Lawbook

หมายเลขสินค้า : 01035
ราคา : 240
ลดเหลือ : 216 บาท
order
rating 4.0 rating 4.0

ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม : รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์
ISBN : 978-616-269-502-5
ครั้งที่พิมพ์ : 3
ปีที่พิมพ์ : ส.ค. 59
จำนวนหน้า : 259 หน้า
ขนาด : 7*10 นิ้ว (B5)
ปก : อ่อน

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนี้   บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  รศ  ดร พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนี้ : บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (รศ. ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์)
 
 

เนื้อหาโดยย่อ

คำนำ 

 

คำนำ (พิมพ์ครั้งที่ 2)

 

คำนำ (พิมพ์ครั้งที่ 3)

 

สารบาญ