คำอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การดำเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์

21 เมย. 2558[ 3,557 views ] สินค้า/รีวิว โดย 24 Lawbook

หมายเลขสินค้า : 00338
ราคา : 390
ลดเหลือ : 351 บาท
order
rating 4.0 rating 4.0

ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม : ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
ISBN : 978-616-7366-07-4
ครั้งที่พิมพ์ : 7
ปีที่พิมพ์ : พ.ย. 53
จำนวนหน้า : 720 หน้า
ขนาด : ปกติ
ปก : อ่อน

คำอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การดำเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา ดร เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
คำอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การดำเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
 
 

เนื้อหาโดยย่อ

มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 16 บท ได้แก่

1. หลักพื้นฐานที่สำคัญบางประการของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

2. หลักการใหม่ในการไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ "ได้มาเนื่องจากการกระทำโดยมิชอบ"

3. ขั้นตอนการดำเนินคดีอาญาก่อนการพิจารณาคดี

4. อำนาจของผู้เสียหายในการดำเนินคดีอาญา

5. การฟ้องคดีอาญาโดยผู้เสียหาย

6. การสิ้นสุดคดีความผิดอันยอมความได้

7. การสิ้นสุดคดีโดยการถอนฟ้อง

8. การสิ้นสุดคดีโดยการเปรียบเทียบ

9. การสิ้นสุดคดีกรณีอื่นๆ

10. การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

11. การจับ การค้น

12. การสอบสวน

13. อำนาจในการควบคุมตัวผู้ต้องหา, ขังผู้ต้องหา, การปล่อยชั่วคราว

14. การชันสูตรพลิกศพ

15. อำนาจในการสั่งคดีของพนักงานอัยการ

16. ศาลที่มีอำนาจชำระคดีอาญา