คำอธิบาย กฎหมายลักษณะพยาน (2557) (เข็มชัย ชุติวงศ์)

19 เมย. 2558[ 3,002 views ] สินค้า/รีวิว โดย 24 Lawbook

หมายเลขสินค้า : 00293
ราคา : 260
ลดเหลือ : 234 บาท
order

Sorry!!

ขออภัย สินค้าหมดชั่วคราว

สั่งซื้อ
rating 4.0 rating 4.0

ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม : เข็มชัย ชุติวงศ์
สำนักพิมพ์ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ISBN : 978-616-7425-75-7
ครั้งที่พิมพ์ : 9
ปีที่พิมพ์ : ม.ค. 57
จำนวนหน้า : 470 หน้า
ขนาด : ปกติ
ปก : อ่อน

Out of Stock คำอธิบาย กฎหมายลักษณะพยาน  2557   เข็มชัย ชุติวงศ์
คำอธิบาย กฎหมายลักษณะพยาน (2557) (เข็มชัย ชุติวงศ์)
 
 

เนื้อหาโดยย่อ

มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 11 บท ได้แก่

1. ข้อความทั่วไปเกี่ยวกับพยานหลักฐาน

2. ประเด็นในคดีที่เกี่ยวข้องกับพยานหลักฐาน

3. ภาระการพิสูจน์

4. ความสัมพันธ์ระหว่างพยานหลักฐานกับประเด็นข้อพิพาท

5. การรับฟังพยานหลักฐานโดยพิเคราะห์ถึงสภาพของพยาน

6. การรับฟังพยานหลักฐานโดยพิเคราะห์ถึงความน่าเชื่อถือ

7. การรับฟังพยานหลักฐานโดยพิเคราะห์ถึงสภาพแห่งข้อเท็จจริงที่จะสืบ

8. การรับฟังพยานหลักฐานโดยพิเคราะห์ถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของจำเลย

9. การับฟังพยานหลักฐานโดยพิเคราะห์ถึงระเบียบวิธีพิจารณาความ

10. วิธีการสืบพยานในศาล

11. การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน

 

...กำหลังโหลด Comments...