คำอธิบาย กฎหมายลักษณะหนี้ (ศาสตราจารย์พิเศษ โสภณ รัตนากร)

09 เมย. 2558[ 3,413 views ] สินค้า/รีวิว โดย 24 Lawbook

หมายเลขสินค้า : 00199
ราคา : 440
ลดเหลือ : 396 บาท
order

Sorry!!

ขออภัย สินค้าหมดชั่วคราว

สั่งซื้อ
rating 4.5 rating 4.5

ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม : โสภณ รัตนากร
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์นิติบรรณาการ
ISBN : 978-974-447-410-0
ครั้งที่พิมพ์ : 11
ปีที่พิมพ์ : ก.ค. 56
จำนวนหน้า : 602 หน้า
ขนาด : ปกติ
ปก : อ่อน

Out of Stock คำอธิบาย กฎหมายลักษณะหนี้  ศาสตราจารย์พิเศษ โสภณ รัตนากร
คำอธิบาย กฎหมายลักษณะหนี้ (ศาสตราจารย์พิเศษ โสภณ รัตนากร)
 
 

เนื้อหาโดยย่อ

มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 20 บท ได้แก่

1. บททั่วไป

2. วัตถุแห่งหนี้

3. ผลแห่งหนี้

4. สิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้

5. สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

6. ลูกหนี้ผิดนัด

7. เจ้าหนี้ผิดนัด

8. รับช่วงสิทธิและช่วงทรัพย์

9. การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้

10. เพิกถอนการฉ้อฉล

11. สิทธิยึดหน่วง

12. บุริมสิทธิ

13. ลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคน

14. การโอนสิทธิเรียกร้อง

15. การชำระหนี้

16. ปลดหนี้

17. หักกลบลบหนี้

18. แปลงหนี้ใหม่

19. หนี้เกลื่อนกลืนกัน

20. หนี้ระงับลงโดยเหตุอื่น

 

...กำหลังโหลด Comments...