คำอธิบาย กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง การพิจารณาโดยขาดนัด (ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ)

24 มี.ค. 2558[ 1,806 views ] สินค้า/รีวิว โดย 24 Lawbook

หมายเลขสินค้า : 00066
ราคา : 200
ลดเหลือ : 180 บาท
order
rating 4.0 rating 4.0

ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม : ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ
ISBN : 978-616-413-056-2
ครั้งที่พิมพ์ : 8
ปีที่พิมพ์ : มี.ค. 59
จำนวนหน้า : 248 หน้า
ขนาด : 7*10 นิ้ว (B5)
ปก : อ่อน

คำอธิบาย กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง การพิจารณาโดยขาดนัด  ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ
คำอธิบาย กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง การพิจารณาโดยขาดนัด (ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ)
 
 

เนื้อหาโดยย่อ

คำนำ

 

มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 บท ได้แก่

1. การขาดนัดยื่นคำให้การ

2. การขอให้พิจารณาคดีใหม่กรณีขาดนัดยื่นคำให้การ

3. การขาดนัดพิจารณา

4. การพิพากษาคดีโดยขาดนัดพิจารณา

5. การขอให้พิจารณาคดีใหม่กรณีขาดนัดพิจารณา

6. การอุทธรณ์ฎีกาคดีที่พิจารณาโดยขาดนัด

7. การบังคับคดีที่พิจารณาคดีโดยขาดนัด

สารบาญ