ตำราว่าความและการสอบตั๋วทนาย, เนติฯ ภาค 2 (นายเกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี)

18 เมย. 2558[ 1,825 views ] สินค้า/รีวิว โดย 24 Lawbook

หมายเลขสินค้า : 00261
ราคา : 400
ลดเหลือ : 360 บาท
order
rating 4.0 rating 4.0

ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม : นายเกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี
ISBN : 978-974-3506-67-3
ครั้งที่พิมพ์ : 1
ปีที่พิมพ์ : ก.ค. 56
จำนวนหน้า : 564 หน้า
ขนาด : ปกติ
ปก : อ่อน

ตำราว่าความและการสอบตั๋วทนาย  เนติฯ ภาค 2  นายเกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี
ตำราว่าความและการสอบตั๋วทนาย, เนติฯ ภาค 2 (นายเกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี)
 
 

เนื้อหาโดยย่อ

มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 21 บท ได้แก่

1. ความรู้ทั่วไปของทนายความ

2. การเตรียมตัวสอบตั๋วทนายความให้ได้ทำอย่างไร

3. การเตรียมคดีก่อนนำคดีขึ้นสู่ศาล

4. หลักเกณฑ์การทำโนติ๊ส

5. หลักเกณฑ์การทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมตัวอย่าง

6. หลักเกณฑ์การทำหนังสือสัญญา พร้อมตัวอย่าง

7. หลักเกณฑ์การทำพินัยกรรม พร้อมตัวอย่าง 

8. หลักเกณฑ์การทำคำร้อง คำขอ คำแถลง พร้อมตัวอย่าง

9. หลักเกณฑ์การทำคำฟ้อง คดีแพ่ง พร้อมตัวอย่าง

10. หลักเกณฑ์การทำคำฟ้อง คดีอาญา พร้อมตัวอย่าง

11. หลักเกณฑ์การร่างคำให้การ คดีแพ่ง พร้อมตัวอย่าง

12. หลักเกณฑ์การร่างคำให้การ คดีอาญา พร้อมตัวอย่าง

13. หลักเกณฑ์การเขียนแถลงการปิดคดี พร้อมตัวอย่าง

14. หลักเกณฑ์การเขียนอุทธรณ์ และฎีกา

15. หลักเกณฑ์การซักพยาน 

16. ตัวอย่างคำถาม-คำตอบที่จะออกสอบในภาคทฤษฎี

17. ตัวอย่างคำถาม-คำตอบที่จะออกสอบในภาคปฏิบัติ

18. ตัวอย่างการสอบปากเปล่า ของการสอบตั๋วปี

19. หลักเกณฑ์การรับคดีของทนายความ

20. หลักเกณฑ์การจัดเก็บเอกสารในสำนักงานทนายความ

21. มรรยาททนายความ