สิทธิบัตร (จิรศักดิ์ รอดจันทร์)

30 มี.ค. 2558[ 993 views ] สินค้า/รีวิว โดย 24 Lawbook

หมายเลขสินค้า : 00123
ราคา : 620
ลดเหลือ : 552 บาท
order

Sorry!!

ขออภัย สินค้าหมดชั่วคราว

สั่งซื้อ
rating 4.0 rating 4.0

ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม : จิรศักดิ์ รอดจันทร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ISBN : 978-974-03-2969-5
ครั้งที่พิมพ์ : 1
ปีที่พิมพ์ : พ.ค. 55
จำนวนหน้า : 601 หน้า
ขนาด : ปกติ
ปก : อ่อน

Out of Stock สิทธิบัตร  จิรศักดิ์ รอดจันทร์
สิทธิบัตร (จิรศักดิ์ รอดจันทร์)
 
 

เนื้อหาโดยย่อ

มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 11 บท ได้แก่

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิบัตร

3. ความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตร

4. สิทธิบัตรการประดิษฐ์

5. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

6. อนุสิทธิบัตร

7. คณะกรรมการสิทธิบัตร

8. การละเมิดและข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

9. การดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ความผิดอาญาตามกฎหมายสิทธิบัตรและบทกำหนดโทษ

10. ตัวแทนสิทธิบัตร

11. ภาระภาษีของผู้มีเงินได้จากสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร