สิทธิมนุษยชน (รองศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์)

07 ต.ค. 2558[ 1,015 views ] สินค้า/รีวิว โดย 24 Lawbook

หมายเลขสินค้า : 00800
ราคา : 190
ลดเหลือ : 181 บาท
order

Sorry!!

ขออภัย สินค้าหมดชั่วคราว

สั่งซื้อ
rating 4.0 rating 4.0

ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม : รองศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
สำนักพิมพ์ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ISBN : 978-616-269-128-7
ครั้งที่พิมพ์ : 5
ปีที่พิมพ์ : พ.ย. 55
จำนวนหน้า : 276 หน้า
ขนาด : 6*8 นิ้ว (A5)
ปก : อ่อน

Out of Stock สิทธิมนุษยชน  รองศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
สิทธิมนุษยชน (รองศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์)
 
 

เนื้อหาโดยย่อ

มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 บท ได้แก่

1. บทนำ

2. ความหมายของสิทธิมนุษยชน

3. วิวัฒนาการของสิทธิมนุษยชน

4. สิทธิมนุษยชนในกฎบัตรสหประชาชาติ

5. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกฎหมายระหว่างประเทศ

6. สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

7. สิทธิมนุษยชนในกฎหมายรัฐธรรมนูญ

8. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

9. องค์การพัฒนาเอกชน

10. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ