แจ้งชำระเงิน

บัญชีที่โอนเงิน : ธ. กรุงเทพ โลโก้ธ. กรุงเทพ0090503152
ธ. กรุงไทย โลโก้ธ. กรุงไทย8000272563
ธ. กสิกรไทย โลโก้ธ. กสิกรไทย6442170574
ธ. ทหารไทย โลโก้ธ. ทหารไทย1282218781
ธ. ออมสิน โลโก้ธ. ออมสิน020154298853
ธ. ไทยพานิชย์ โลโก้ธ. ไทยพานิชย์2812374702
วันที่ชำระเงิน : (dd-mm-yy)
เวลา(โดยประมาณ) : : น.
ใบสั่งซื้อเลขที่ : **
หากจำหมายเลขสั่งซื้อไม่ได้ ให้ระบุชื่อผู้สั่งซื้อ พร้อมด้วยระยะเวลาโดยประมาณที่สั่งซื้อ ในช่องรายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนเงิน : บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ยืนยันว่าเป็นคนจริงๆ :