Sale!

กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป (รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล)

[ 262 views ]
สินค้า/รีวิว โดย 24 Lawbook
หมายเลขสินค้า : 02913

* ความหมาย ลักษณะ และวิวัฒนาการของกฎหมาย * * ที่มาของกฎหมาย * * สำนักความคิดทางกฎหมาย * * ระบบกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย และศักดิ์หรือลำดับชั้นแห่งกฎหมาย * * การใช้กฎหมาย การยกเลิก และการตีความกฎหมาย * * การอุดช่องว่างของกฎหมาย * * สิทธิและการใช้สิทธิ * * ผู้ทรงสิทธิ * * หลักสุจริต * * ดอกเบี้ย * * เหตุสุดวิสัย * * ลายมือชื่อ * * การตีความเอกสาร *

ราคา : 220
ลดเหลือ : 215 บาท

in stock

สั่งซื้อ

รายละเอียดหนังสือกฎหมาย

ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
ISBN 9786165810555
ครั้งที่พิมพ์ 2
ปีที่พิมพ์ สิงหาคม 2564
จำนวนหน้า 223
ขนาด 7*10 นิ้ว (B5)
ปก อ่อน

 

คำนำ

 

สารบาญ

 ...กำหลังโหลด Comments...