Sale!

คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป (ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ)

[ 321 views ]
สินค้า/รีวิว โดย 24 Lawbook
หมายเลขสินค้า : 02919

* บทบัญญัติทั่วไป * * เค้าโครงของกฎหมายอาญา (ภาคทั่วไป) * * บทที่ 1 หลักทั่วไป * * การใช้กฎหมายอาญา * * การกระทำในกฎหมายอาญา * * ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล * * เจตนาในกฎหมายอาญา * * การกระทำความผิดโดยประมาท * * การพยายามกระทำความผิด * * ผู้กระทำความผิดหลายคน * * ความผิดหลายบทหรือหลายกระทง * * อำนาจกระทำ * * เหตุยกเว้นโทษ * * เหตุเกี่ยวกับความไม่รู้ผิดชอบ * * เหตุยกโทษ ลดโทษและเหตุบรรเทาโทษอย่างอื่น * * โทษ * * วิธีการเพื่อความปลอดภัย * * การระงับความผิดและโทษ * คำแนะนำในการตอบปัญหากฎหมาย * * ตัวอย่างการตอบข้อสอบที่เป็นตุ๊กตา * * ตัวอย่างการตอบข้อสอบที่เป็นทฤษฎีหรือความจำ * * ตัวอย่างคำถามและแนวคำตอบ * * คำถามท้ายเล่ม *

ราคา : 280
ลดเหลือ : 272 บาท

in stock

สั่งซื้อ

รายละเอียดหนังสือกฎหมาย

ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ISBN 9786165810593
ครั้งที่พิมพ์ 23
ปีที่พิมพ์ กันยายน 2564
จำนวนหน้า 326
ขนาด 7*10 นิ้ว (B5)
ปก อ่อน

 

คำนำ

 

สารบาญ

 

 ...กำหลังโหลด Comments...