Out of Stock
Sale!

คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป ความรู้กฎหมายทั่วไป (รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย)

[ 513 views ]
สินค้า/รีวิว โดย 24 Lawbook
หมายเลขสินค้า : 02869

* บทนำ : สังคม รัฐ และกฎหมาย * บ่อเกิดของกฎหมาย * ขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมาย * หมวดหมู่ของกฎหมาย * ประเภทของบทบัญญัติแห่งกฎหมายลายลักษณ์อักษร * ข้อความคิดพื้นฐานทางกฎหมาย : สิทธิ หน้าที่และคำอื่นๆ * นิติวิธี : การใช้และการตีความกฎหมาย *

ราคา : 200
ลดเหลือ : 196 บาท

Sorry!! ขออภัย สินค้าหมดชั่วคราว

รายละเอียดหนังสือกฎหมาย

ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
ISBN 9786165810241
ครั้งที่พิมพ์ 28
ปีที่พิมพ์ กรกฎาคม 2564
จำนวนหน้า 231
ขนาด 7*10 นิ้ว (B5)
ปก อ่อน

 

คำนำ

 

สารบาญ...กำหลังโหลด Comments...