Sale!

คู่มือศึกษา หลักกฎหมายอาญาภาคทั่วไป (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์)

[ 2,952 views ]
สินค้า/รีวิว โดย 24 Lawbook
หมายเลขสินค้า : 01038

* หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา * การใช้กฎหมายอาญา * โครงสร้างความรับผิดทางอาญา * โครงสร้างความรับผิดทางอาญา ข้อที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบ * โครงสร้างความรับผิดทางอาญา ข้อที่ 2 เรื่อง อำนาจกระทำ * โครงสร้างความรับผิดทางอาญา ข้อที่ 3 เรื่อง เหตุยกเว้นโทษ * เหตุลดโทษ * การพยายามกระทำความผิด * ผู้กระทำความผิดหลายคน * ความผิดหลายบทหรือหลายกระทง * โทษ * วิธีการเพื่อความปลอดภัย * การระงับความผิดและโทษ * นิยามศัพท์ และบทบัญญัติทั่วไปที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ *

ราคา : 180
ลดเหลือ : 171 บาท

in stock

สั่งซื้อ

รายละเอียดหนังสือกฎหมาย

ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
ISBN 9786162695100
ครั้งที่พิมพ์ -
ปีที่พิมพ์ สิงหาคม 59
จำนวนหน้า 184
ขนาด 7*10 นิ้ว (B5)
ปก อ่อน


...กำหลังโหลด Comments...

 

คำนำ

 

สารบาญ