Sale!

วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) (วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์)

[ 1,108 views ]
สินค้า/รีวิว โดย 24 Lawbook
หมายเลขสินค้า : 02675

* เขตอำนาจศาล * ดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ศาลอื่น * การตรวจคำคู่ความ * การขยายเวลาหรือย่นระยะเวลา * การชี้ขาดเบื้องต้นในข้อในปัญหากฎหมาย * การเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ * ละเมิดอำนาจศาล * การดำเนินกระบวนพิจารณาในต่างประเทศ * การนั่งพิจารณา * การขอเลื่อนคดี * คู่ความมรณะ * รานงานและสำนวนความ * การลงชื่อในรายงานกระบวนพิจารณา * อำนาจฟ้อง * การดำเนินคดีของผู้ไร้ความสามารถ * ร้องสอด * คู่ความร่วม * การมอบอำนาจให้ดำเนินคดี * อำนาจทนายความ * กิจการที่มอบฉันทะได้ * ทนายความขอถอนตัว * การยื่นและการส่งคำคู่ความและเอกสาร * คำพิพากษาและคำสั่ง * คำพิพากษาตามยอม * คำพิพากษาไม่เกินคำขอ * การแก้ไขคำพิพากษา * ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ * คำพิพากษาผูกพันคู่ความ * ฟ้องซ้ำ * ค่าฤชาธรรมเนียม * การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล *

ราคา : 360
ลดเหลือ : 330 บาท

in stock

สั่งซื้อ

รายละเอียดหนังสือกฎหมาย

ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
ปีที่พิมพ์ ธันวาคม 2563
จำนวนหน้า 513
ขนาด 7*10 นิ้ว (B5)
ปก อ่อน

 

คำนำ

 

สารบาญ...กำหลังโหลด Comments...