Sale!

สังคมกับกฎหมาย (ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ)

[ 435 views ]
สินค้า/รีวิว โดย 24 Lawbook
หมายเลขสินค้า : 02893

* ความเบื้องต้น * * กฎหมายและข้อคิดพื้นฐาน * * วิวัฒนาการของกฎหมาย * * รัฐและการปกครองรัฐ * * ทรัพย์และการคุ้มครองทรัพย์ * * สัญญา * * สนธิสัญญา * * แบบที่กำหนดตามกฎหมาย * * กฎหมายอาญา * * ละเมิด * * การตีความกฎหมาย * * การใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริง * * กฎหมายกับความเป็นธรรม * * การนำกฎหมายต่างประเทศมาใช้ * * กฎหมายกับนักกฎหมาย * * ความส่งท้ายหลักนิติธรรม *

ราคา : 240
ลดเหลือ : 234 บาท

in stock

สั่งซื้อ

รายละเอียดหนังสือกฎหมาย

ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ISBN 9786165810258
ครั้งที่พิมพ์ 7
ปีที่พิมพ์ กรกฎาคม 2564
จำนวนหน้า 291
ขนาด 6*8 นิ้ว (A5)
ปก อ่อน

 

คำนำ

 

สารบาญ

 ...กำหลังโหลด Comments...