Sale!

สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 1 (สมชัย ฑีฆาอุตมากร)

[ 1,292 views ]
สินค้า/รีวิว โดย 24 Lawbook
หมายเลขสินค้า : 02636

* เขตอำนาจ *ศาลที่จะเสนอคำฟ้อง * การดำเนินกระบวนพิจารณาต่อศาลอื่นที่ไม่มีเขตอำนาจ * การตรวจคำคู่ความและเอกสาร * การขยายหรือย่นระยะเวลา * การวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย * การพิจารณาผิดระเบียบ *คู่ความมรณะ * คู่ความ * คำพิพากษาหรือคำสั่ง * การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ คำพิพากษาผูกพันคู่ความฟ้องซ้ำ และฟ้องซ้อน *

ราคา : 360
ลดเหลือ : 330 บาท

in stock

สั่งซื้อ

รายละเอียดหนังสือกฎหมาย

ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม สมชัย ฑีฆาอุตมากร
ISBN 9789749468890
ปีที่พิมพ์ พฤศจิกายน 2563
จำนวนหน้า 646
ขนาด 6*9 นิ้ว
ปก อ่อน

 

คำนำ

 

สารบาญ...กำหลังโหลด Comments...