Sale!

หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยนให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ (รศ.ดร. ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์)

[ 210 views ]
สินค้า/รีวิว โดย 24 Lawbook
หมายเลขสินค้า : 02915

* ความเป็นมาและความหมายของสัญญาซื้อขาย * * ความสามารถของคู่สัญญาซื้อขาย ทรัพย์สินตามสัญญาซื้อขาย บุคคลผู้มีสิทธิทำสัญญาซื้อขาย หลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน * * ประเภทของสัญญาซื้อขาย แบบของสัญญาซื้อขาย การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง การขายฝาก * * การขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบ การขายทอดตลาด สัญญาแลกเปลี่ยน สัญญาให้ สัญญาเช่าทรัพย์ ความหมายและหลักเกณฑ์ของสัญญาเช่าทรัพย์ การโต้แย้งการเช่าหลายราย * * การเช่าช่วง หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่าทรัพย์สิน ความระงับแห่งสัญญาเช่าทรัพย์ * * สัญญาเช่าซื้อ *

ราคา : 320
ลดเหลือ : 310 บาท

in stock

สั่งซื้อ

รายละเอียดหนังสือกฎหมาย

ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม รศ. ดร. ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์
ISBN 9786165810517
ครั้งที่พิมพ์ 7
ปีที่พิมพ์ สิงหาคม 2564
จำนวนหน้า 334
ขนาด 7*10 นิ้ว (B5)
ปก อ่อน

 

คำนำ

 

สารบาญ

 ...กำหลังโหลด Comments...