Sale!

หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง (รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช)

[ 290 views ]
สินค้า/รีวิว โดย 24 Lawbook
หมายเลขสินค้า : 02877

* ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ * * บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ * * สนธิสัญญา * * ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในของรัฐ * * บุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ * * เขตอำนาจของรัฐ * * ความคุ้มกันจากเขตอำนาจรัฐ *

ราคา : 230
ลดเหลือ : 225 บาท

in stock

สั่งซื้อ

รายละเอียดหนังสือกฎหมาย

ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช
ISBN 9786165810265
ครั้งที่พิมพ์ 4
ปีที่พิมพ์ กรกฎาคม 2564
จำนวนหน้า 238
ขนาด 7*10 นิ้ว (B5)
ปก อ่อน

 

คำนำ

 

สารบาญ

 ...กำหลังโหลด Comments...