Sale!

หลักพื้นฐานกฎหมายอาญา เล่ม 1 (ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม)

[ 312 views ]
สินค้า/รีวิว โดย 24 Lawbook
หมายเลขสินค้า : 02580

* ความหมาย ลักษณะ และวัตถุประสงค์ของกฎหมายอาญา * ที่มาของกฎหมายอาญา * หลักความชอบด้วยกฎหมายในกฎหมายอาญา * การบัญญัติกฎหมายอาญาตามหลักความชอบด้วยกฎหมาย * การใช้กฎหมายอาญาเกี่ยวกับโทษในมิติเวลา * การใช้กฎหมายอาญาเกี่ยวกับโทษในมิติสถานที่ * การตีความกฎหมายอาญา * โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา * การกระทำหรือไม่กระทำที่เป็นความผิดอาญา * องค์ประกอบภายนอกของความผิด * องค์ประกอบภายในความผิด * ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผล * เหตุที่ทำให้การกระทำไม่เป็นความผิด * เหตุยกเว้นโทษ * เหตุลดโทษ

ราคา : 440
ลดเหลือ : 418 บาท

in stock

สั่งซื้อ

รายละเอียดหนังสือกฎหมาย

ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม
ISBN 9786162699344
ปีที่พิมพ์ กันยายน 2563
จำนวนหน้า 508
ขนาด 7*10 นิ้ว (B5)
ปก อ่อน

 

คำนำ

 

สารบาญ...กำหลังโหลด Comments...