Sale!

แพ่งพิสดาร เล่ม 4 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563) (วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์)

[ 1,188 views ]
สินค้า/รีวิว โดย 24 Lawbook
หมายเลขสินค้า : 02485

* ทรัพย์สิน * * การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ฯ * * บทบัญญัติคุ้มครองบุคคลภายนอก * * สาธารณสมบัติของแผ่นดิน * * การได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ * * ที่งอกริมตลิ่ง * * การสร้างโรงเรือนในที่ดินผู้อื่น * * สิทธิของผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด * * แดนกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์ * * กรรมสิทธิ์รวม * * สิทธิครอบครอง * * การแย่งการครอบครอง * * การครอบครองสิ้นสุด * * ครอบครองปรปักษ์ * * มรดก * * การรับมรดก * * ลำดับชั้นของทายาทโดยธรรม * * พินัยกรรม * * ผู้จัดการมรดก * * อายุความการจัดการมรดก * * การแบ่งปันทรัพย์มรดก *

ราคา : 360
ลดเหลือ : 324 บาท

in stock

สั่งซื้อ

รายละเอียดหนังสือกฎหมาย

ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
ISBN 9786165685764
ปีที่พิมพ์ มิถุนายน 2563
จำนวนหน้า 552
ขนาด 7*10 นิ้ว (B5)
ปก อ่อน

 

คำนำ

 

สารบาญ

 



...กำหลังโหลด Comments...