แจ้งชำระเงินบัญชีที่โอนเงิน () :
1. ธ.กรุงศรี โลโก้1. ธ.กรุงศรี
2. ธ.ออมสิน โลโก้2. ธ.ออมสิน
3. ธ.กสิกรไทย โลโก้3. ธ.กสิกรไทย
4. ธ.กรุงไทย โลโก้4. ธ.กรุงไทย
5. ธ.ทหารไทย โลโก้5. ธ.ทหารไทย
6. ธ.กรุงเทพ โลโก้6. ธ.กรุงเทพ
7. ธ.ไทยพานิชย์ โลโก้7. ธ.ไทยพานิชย์
** โปรดระบุธนาคารที่ได้ทำการโอนเข้ามา
วันที่ชำระเงิน () : (dd-mm-yy)
เวลา(โดยประมาณ) () :
: น. ** โปรดระบุเวลาโดยประมาณที่โอน
ใบสั่งซื้อเลขที่ () : **
*หากจำไม่ได้ ให้ระบุชื่อผู้สั่งซื้อ พร้อมด้วยระยะเวลาโดยประมาณที่สั่งซื้อ ในช่องรายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนเงิน :
บาท ** โปรดระบุยอดเงินที่โอน
หลักฐาน (*ถ้ามี) :
**กรุณาใช้ไฟล์รูปภาพเท่านั้น (ขนาดไม่เกิน 5MB)
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ยืนยันว่าเป็นคนจริงๆ () :