แจ้งชำระเงินบัญชีที่โอนเงิน () :
1. ธ.กรุงศรี โลโก้1. ธ.กรุงศรี 4501688417
2. ธ.ออมสิน โลโก้2. ธ.ออมสิน 020279584773
3. ธ.กสิกรไทย โลโก้3. ธ.กสิกรไทย 0293994455
4. ธ.กรุงไทย โลโก้4. ธ.กรุงไทย 7800185400
5. ธ.ทหารไทย โลโก้5. ธ.ทหารไทย 2342535743
6. ธ.กรุงเทพ โลโก้6. ธ.กรุงเทพ 0897091781
7. ธ.ไทยพานิชย์ โลโก้7. ธ.ไทยพานิชย์ 4086394659
** โปรดระบุธนาคารที่ได้ทำการโอนเข้ามา
วันที่ชำระเงิน () : (dd-mm-yy)
เวลา(โดยประมาณ) () :
: น. ** โปรดระบุเวลาโดยประมาณที่โอน
ใบสั่งซื้อเลขที่ () : **
*หากจำไม่ได้ ให้ระบุชื่อผู้สั่งซื้อ พร้อมด้วยระยะเวลาโดยประมาณที่สั่งซื้อ ในช่องรายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนเงิน :
บาท ** โปรดระบุยอดเงินที่โอน
หลักฐาน (*ถ้ามี) :
**กรุณาใช้ไฟล์รูปภาพเท่านั้น (ขนาดไม่เกิน 5MB)
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ยืนยันว่าเป็นคนจริงๆ () :