รายละเอียดการโอน

บัญชีที่โอนเงิน
( 0-29399445-5 ) โลโก้( 0-29399445-5 )ธ.กสิกรไทย
( 0-89709178-1 ) โลโก้( 0-89709178-1 )ธ.กรุงเทพ
( 4-08639465-9 ) โลโก้( 4-08639465-9 )ธ.ไทยพานิชย์
** โปรดระบุธนาคารที่ได้ทำการโอนเข้ามา
วันที่ชำระเงิน
dd-mm-yyyy
** โปรดระบุวันที่โอนให้ถูกต้อง
เวลา(โดยประมาณ)
: น. ** โปรดระบุเวลาโดยประมาณที่โอน
ใบสั่งซื้อเลขที่
จำนวนเงิน
฿
บาท
** โปรดระบุยอดเงินที่โอน
หลักฐาน (*จะแนบหรือไม่แนบก็ได้)
**กรุณาใช้ไฟล์รูปภาพเท่านั้น (ขนาดไม่เกิน 5MB)
Back to top