รายละเอียดการโอน

บัญชีที่โอนเงิน
1. ธ.กสิกรไทย โลโก้1. ธ.กสิกรไทย
2. ธ.กรุงเทพ โลโก้2. ธ.กรุงเทพ
3. ธ.ไทยพานิชย์ โลโก้3. ธ.ไทยพานิชย์
** โปรดระบุธนาคารที่ได้ทำการโอนเข้ามา
วันที่ชำระเงิน
dd-mm-yyyy
** โปรดระบุวันที่โอนให้ถูกต้อง
เวลา(โดยประมาณ)
: น. ** โปรดระบุเวลาโดยประมาณที่โอน
ใบสั่งซื้อเลขที่
จำนวนเงิน
฿
บาท
** โปรดระบุยอดเงินที่โอน
หลักฐาน (*จะแนบหรือไม่แนบก็ได้)
**กรุณาใช้ไฟล์รูปภาพเท่านั้น (ขนาดไม่เกิน 5MB)
Back to top