รายละเอียดการโอน

บัญชีที่โอนเงิน
1. ธ.กรุงศรี โลโก้1. ธ.กรุงศรี
2. ธ.ออมสิน โลโก้2. ธ.ออมสิน
3. ธ.กสิกรไทย โลโก้3. ธ.กสิกรไทย
4. ธ.กรุงไทย โลโก้4. ธ.กรุงไทย
5. ธ.ทหารไทย โลโก้5. ธ.ทหารไทย
6. ธ.กรุงเทพ โลโก้6. ธ.กรุงเทพ
7. ธ.ไทยพานิชย์ โลโก้7. ธ.ไทยพานิชย์
** โปรดระบุธนาคารที่ได้ทำการโอนเข้ามา
วันที่ชำระเงิน
dd-mm-yyyy
** โปรดระบุวันที่โอนให้ถูกต้อง
เวลา(โดยประมาณ)
: น. ** โปรดระบุเวลาโดยประมาณที่โอน
ใบสั่งซื้อเลขที่
จำนวนเงิน
฿
บาท
** โปรดระบุยอดเงินที่โอน
หลักฐาน (*ถ้ามี)
**กรุณาใช้ไฟล์รูปภาพเท่านั้น (ขนาดไม่เกิน 5MB)
Back to top